Διαβήτης

7/6/2019
Wahig Aclimandos - President elect SOE, President EBO - 52ο Πανελλήνιο Συνέδριο - Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό...
7/6/2019
Παναγιώτης Οικονομίδης Καθηγητής ΑΠΘ Διευθυντής Α΄ Οφθαλμολογικής κλινικής ΑΧΕΠΑ - 52ο Πανελλήνιο Συνέδριο...
7/6/2019
Λεωνίδας Ζωγράφος Καθηγητής Οφθαλμολογίας Γενεύη - 52ο Πανελλήνιο Συνέδριο - Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό...
7/6/2019
Θάνος Βακάλης Χειρουργός Οφθαλμίατρος Ειδικός στη Χειρουργική Ωχράς - Αμφιβληστροειδή - 52ο Πανελλήνιο...