2/9/2019

Ιωάννης Γουδέβενος Καθηγητής, Καρδιολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκ...


Ιωάννης Γουδέβενος
Καθηγητής, Καρδιολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Πρόεδρος ΕΚΕ
Δυναμική η παρουσία της ΕΚΕ στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο
#lmn #mednews #paris #esc
more...