Οφθαλμολογία

9/10/2015
Κατά τη διάρκεια του "2nd Thessaloniki - Moorfields revision course in Ophthalmology" παρουσιάσθηκαν...
9/10/2015
Η συνέντευξη του οφθαλμιάτρου ΠΑΡΗ ΤΡΑΝΟΥ FRCS, δόθηκε στο πλαίσιο "2nd Thessaloniki - Moorfields revision...
1/10/2015
Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, το οφθαλμολογικό κέντρο “Ophthalmica” της Θεσσαλονίκης σε...
22/6/2015
H Θεσσαλονίκη γίνεται διεθνές κέντρο μεταφοράς και διάδοσης γνώσης των νέων τεχνικών στις επεμβάσεις...