Διαβήτης

2/9/2019
Κωνσταντίνος Τσιούφης, Καθηγητής Καρδιολογίας Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική του Πανεπιστημίου...
2/9/2019
Digital Health in Cardiology. Το αύριο της καρδιολογίας παρουσιάζεται σήμερα στο Πανευρωπαϊκό Καρδιολογικό...
2/9/2019
Ιωάννης Γουδέβενος Καθηγητής, Καρδιολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Πρόεδρος...
2/9/2019
Βασίλειος Βασιλικός, Καθηγητής Καρδιολογίας ΑΠΘ, Διευθυντής Γ' Καρδιολογικής Κλινικής, ΓΝΘ Ιπποκράτειο,...