Διαβήτης

7/6/2019
Demetrios G Vavvas MD PhD Monte J Wallace Ophthalmology Chair in Retina Co -Director Ocular Regenerative...
7/6/2019
Μαρία Στεφανιώτου - Καθηγήτρια Οφθαλμολογίας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - 52ο Πανελλήνιο Συνέδριο - Μέγαρο...
7/6/2019
Wahig Aclimandos - President elect SOE, President EBO - 52ο Πανελλήνιο Συνέδριο - Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό...
7/6/2019
Παναγιώτης Οικονομίδης Καθηγητής ΑΠΘ Διευθυντής Α΄ Οφθαλμολογικής κλινικής ΑΧΕΠΑ - 52ο Πανελλήνιο Συνέδριο...