Διαβήτης

8/6/2019
Μ. Michaelides Professor of Ophthalmology UCL - Institute of Ophthalmology Faculty of Brain Sciences...
8/6/2019
Η. Φερέτης, Συνταξιούχος Οφθαλμίατρος - 52ο Πανελλήνιο Συνέδριο - Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών...
8/6/2019
Ι. Δατσέρης Χειρουργός Οφθαλμίατρος, Αντιπρόεδρος της Εταιρείας Υαλοειδούς-Αμφιβληστροειδούς Αντιπρόεδρος...
8/6/2019
Τάσος Κανελόπουλος, χειρουργός οφθαλμίατρος, Καθηγητής του Πανεπιστημίου της ΝΥ, Διευθυντής του Οφθαλμολογικού...