8/6/2019

Ι. Δατσέρης Χειρουργός Οφθαλμίατρος, Αντιπρόεδρος της Εταιρείας Υαλοειδούς-Αμφι...


Ι. Δατσέρης
Χειρουργός Οφθαλμίατρος, Αντιπρόεδρος της Εταιρείας Υαλοειδούς-Αμφιβληστροειδούς Αντιπρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Διευθυντής στο ΟΜΑ Οφθαλμολογικό Ινστιτούτο Αθηνών - 52ο Πανελλήνιο Συνέδριο - Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών - 6-8 Ιουνίου 2019
#lmn #mednews
more...