Διαβήτης

6/6/2019
Γιώργος Χαρώνης Μέλος ΔΣ Ελληνικής Οφθαλμολογικής Εταιρείας - 52ο Πανελλήνιο Συνέδριο - Μέγαρο Διεθνές...
6/6/2019
Νικόλαος Μπεχράκης Καθηγητής Οφθαλμολογίας Essen - 52ο Πανελλήνιο Συνέδριο - Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό...
6/6/2019
Δ. Μικρόπουλος - Πρόεδρος ΟΕΒΕ - 52ο Πανελλήνιο Συνέδριο - Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών -...
6/6/2019
Μίλτος Μπαλίδης Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής - 52ο Πανελλήνιο...