Διαβήτης

25/5/2019
CPR Workshops από τις Ομάδες Εργασίας της ΕΚΕ της Νοσηλευτικής στην Καρδιολογία και της ΚΑΡΠΑ & Εντατικής...
18/5/2019
S. Bakatselos / MD, PhD, Medical School Aristotle University of Thessaloniki, Internalist Diabetologist,...
18/5/2019
K. Kantartzis / PD, Consultant in Internal Medicine & Senior Research Scientist, Dept of Internal Medicine,...
18/5/2019
S. Tesfaye / MB ChB, MD, FRCP, Research Director of Diabetes and Endocrinology, Sheffield Teaching Hospitals...