Διαβήτης

8/6/2019
Live surgery from FLORetina| 52ο Πανελλήνιο Συνέδριο - Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών - 6-8...
7/6/2019
Jane Olver - Consultant Ophthalmologist, Oculoplastic Surgeon at the Western Eye and Charing Cross Hospitals,...
7/6/2019
Demetrios G Vavvas MD PhD Monte J Wallace Ophthalmology Chair in Retina Co -Director Ocular Regenerative...
7/6/2019
Μαρία Στεφανιώτου - Καθηγήτρια Οφθαλμολογίας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - 52ο Πανελλήνιο Συνέδριο - Μέγαρο...