Διαβήτης

7/6/2019
Νικόλαος Ζιάκας Καθηγητής Οφθαλμολογίας ΑΠΘ - 52ο Πανελλήνιο Συνέδριο - Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο...
7/6/2019
Μιλτιάδης Τσιλιμπάρης - Καθηγητής Οφθαλμολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης - 52ο Πανελλήνιο Συνέδριο - Μέγαρο...
7/6/2019
Χαρά Λιναρδή Μέλος ΔΣ Ελληνικής Οφθαλμολογικής Εταιρείας - 52ο Πανελλήνιο Συνέδριο - Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό...
6/6/2019
Νίκος Κοζέης - Πρόεδρος Ελληνικής Ομοσπονδίας Οφθαλμολογικών Εταιρειών - 52ο Πανελλήνιο Συνέδριο - Μέγαρο...