Διαβήτης

7/6/2019
Χαρά Λιναρδή Μέλος ΔΣ Ελληνικής Οφθαλμολογικής Εταιρείας - 52ο Πανελλήνιο Συνέδριο - Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό...
6/6/2019
Νίκος Κοζέης - Πρόεδρος Ελληνικής Ομοσπονδίας Οφθαλμολογικών Εταιρειών - 52ο Πανελλήνιο Συνέδριο - Μέγαρο...
6/6/2019
Μαυρικάκης Εμμανουήλ - Διευθυντής κρατικής οφθαλμολογικής κλινικής ΓΝΑ Γ. Γεννηματάς 52ο Πανελλήνιο...
6/6/2019
Α. Χαρώνης Οφθαλμίατρος 52ο Πανελλήνιο Συνέδριο - Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών - 6-8 Ιουνίου...