6/6/2019

Μαυρικάκης Εμμανουήλ - Διευθυντής κρατικής οφθαλμολογικής κλινικής ΓΝΑ Γ. Γεννη...


Μαυρικάκης Εμμανουήλ - Διευθυντής κρατικής οφθαλμολογικής κλινικής ΓΝΑ Γ. Γεννηματάς
52ο Πανελλήνιο Συνέδριο - Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών - 6-8 Ιουνίου 2019
#lmn #mednews
more...