Διαβήτης

14/3/2019
WORKSHOP Εφαρμογές Εικονικής, Μεικτής Πραγματικότητας & Εικονικών Ασθενών στην Ιατρική Εκπαίδευση (πρακτική...
14/3/2019
WORKSHOP Εφαρμογές Εικονικής, Μεικτής Πραγματικότητας & Εικονικών Ασθενών στην Ιατρική Εκπαίδευση (πρακτική...
14/3/2019
Ξεκίνησε το 8ο Επιστημονικό Συνέδριο Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ, που πραγματοποιειται από 14 - 16 Μαρτίου...
9/3/2019
To 8ο Επιστημονικό Συνέδριο Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ, που θα πραγματοποιηθεί 14 - 16 Μαρτίου 2019, στη Θεσσαλονίκη,...