Διαβήτης

21/6/2019
Τα webinars ιατρικών εταιρειών δεν υπόκεινται σε περιορισμούς ως προς τον αριθμό αιτημάτων, αριθμό συμμετοχών...
20/6/2019
Μια επιστημονική εκδήλωση το χρόνο, οποιασδήποτε χωρικής εμβέλειας μπορούν να οργανώνουν οι Ιατρικές...
20/6/2019
Τα webinars ιατρικών εταιρειών δεν υπόκεινται σε περιορισμούς ως προς τον αριθμό αιτημάτων, αριθμό συμμετοχών...
19/6/2019
Αυτή είναι η νέα Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας αναφορικά με τα Συνέδρια, τις επιστημονικές εκδηλώσεις...