21/6/2019

Τα webinars ιατρικών εταιρειών δεν υπόκεινται σε περιορισμούς ως προς τον αριθμό...


Τα webinars ιατρικών εταιρειών δεν υπόκεινται σε περιορισμούς ως προς τον αριθμό αιτημάτων, αριθμό συμμετοχών Ε.Υ ή χρονικό περιορισμό και δεν προσμετρούνται στα επιτρεπόμενα όρια εκδηλώσεων.

Τo Livemedia με την πολυετή εμπειρία του, στηρίζει και θα στηρίξει τις επιστημονικές εταιρείες με τη μετάδοση webinars στο πλαίσιο των προγραμμάτων τους για τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση.

Κατασκευάζει ήδη web κανάλια για ιατρικές εταιρείες ώστε να υποστηρίξουν την εκπαίδευση των ειδικευομένων τους.

Διαβάστε όλη την εγκύκλιο
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9A%CE%966465%CE%A6%CE%A5%CE%9F-9%CE%A5%CE%94?inline=true&fbclid=IwAR0wfD-sPU9UX6nBcKaH31WjzIwcGPO1i8zrDB9T3VAP0Bn3B4_s_cX0f4k

#lmn #mednews

more...