20/6/2019

Μια επιστημονική εκδήλωση το χρόνο, οποιασδήποτε χωρικής εμβέλειας μπορούν να ορ...


Μια επιστημονική εκδήλωση το χρόνο, οποιασδήποτε χωρικής εμβέλειας μπορούν να οργανώνουν οι Ιατρικές - Οδοντιατρικές Σχολές, τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, οι Πανεπιστημιακές κλινικές και τα Εργαστήρια.
Αυτό περιλαμβάνεται μεταξύ των νέων δεδομένων και των αλλαγών που φέρνει η εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας για την οργάνωση Συνεδρίων και επιστημονικών εκδηλώσεων.
Η χορηγία από κάθε εταιρεία - χορηγό εχει ανώτατο όριο το προβλεπόμενο ποσό για τα Πανελλήνια Συνέδρια, εξαιρουμένου του κόστους μετακίνησης και διαμονής των συνέδρων.
Οι Κλινικές Ε.Σ.Υ και Εργαστήρια μπορούν να διοργανώνουν μία επιστημονική εκδήλωση το χρόνο περιφερειακής/τοπικής εμβέλειας. Η χορηγία από κάθε εταιρεία/χορηγό αντιστοιχεί με τα προβλεπόμενα για τα περιφερειακά/τοπικά, εξαιρουμένου του κόστους μετακίνησης και διαμονής των συνέδρων.

Διαβάστε όλη την εγκύκλιο:
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9A%CE%966465%CE%A6%CE%A5%CE%9F-9%CE%A5%CE%94?inline=true&fbclid=IwAR0wfD-sPU9UX6nBcKaH31WjzIwcGPO1i8zrDB9T3VAP0Bn3B4_s_cX0f4k
#lmn #mednews
more...