Διαβήτης

7/6/2019
Mahmout Kaskaloglou Turkey - 52ο Πανελλήνιο Συνέδριο - Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών - 6-8...
7/6/2019
Professor Salaheldin Yehia Egypt - 52ο Πανελλήνιο Συνέδριο - Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών...
7/6/2019
Νικόλαος Ζιάκας Καθηγητής Οφθαλμολογίας ΑΠΘ - 52ο Πανελλήνιο Συνέδριο - Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο...
7/6/2019
Μιλτιάδης Τσιλιμπάρης - Καθηγητής Οφθαλμολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης - 52ο Πανελλήνιο Συνέδριο - Μέγαρο...