Διαβήτης

19/12/2018
Τριαντάφυλλος Διδάγγελος Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας Διαβητολογίας ΑΠΘ για την αναγόρευση του HANS-ULRICH...
14/12/2018
Περικλής Τόμος | Αναπληρωτής Καθηγητής Χειρουργικής Θώρακα Ε.Κ.Π.Α., Διευθυντής Θωρακοχειρουργικής...
14/12/2018
Κώστας Παπαγιαννόπουλος | Θωρακοχειρουργός, Επίτιμος Λέκτορας, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αγίου...
14/12/2018
Αβραάμ Μαστοράκης Διευθυντής Παιδοχειρουργικής Κλινικής, Schwarzwald-Baar Klinikum, Villingen-...