29/6/2019

Λεωνίδας Μαυρουδής - Χειρουργός Οφθαλμίατρος - Επιστημονικός Υπεύθυνος Μονάδας Η...


Λεωνίδας Μαυρουδής - Χειρουργός Οφθαλμίατρος - Επιστημονικός Υπεύθυνος Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας LM VISION - Διογρανωτής OPEN DAY TVRS
Wet labs Open Day τώρα ζωντανά στο Livemedia https://www.livemedia.gr/openday19
#lmn #mednews
more...