Διαβήτης

6/6/2019
Τρύφων Ρότσος - Γεν. Γραμματέας Ελληνικής Οφθαλμολογικής Εταιρείας - 52ο Πανελλήνιο Συνέδριο - Μέγαρο...
6/6/2019
Κωνσταντίνος Πουρνάρας - Καθηγητής Οφθαλμολογίας Γενεύη - 52ο Πανελλήνιο Συνέδριο - Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό...
6/6/2019
Ν. Μαρκομιχελάκης - Χειρουργός Οφθαλμίατρος 52ο Πανελλήνιο Συνέδριο - Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο...
25/5/2019
Ο Νικόλαος Νικολάου Διευθυντής Καρδιολογίας μας μιλά για τα CPR Workshops από τις Ομάδες Εργασίας της...