6/6/2019

Κωνσταντίνος Πουρνάρας - Καθηγητής Οφθαλμολογίας Γενεύη - 52ο Πανελλήνιο Συνέδρι...


Κωνσταντίνος Πουρνάρας - Καθηγητής Οφθαλμολογίας Γενεύη - 52ο Πανελλήνιο Συνέδριο - Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών - 6-8 Ιουνίου 2019
#lmn #mednews
more...