Διαβήτης

11/5/2019
Ο Καθηγητής Ανατομίας ΑΠΘ, Κ. Νάτσης και αντιπρόεδρος του 25ου Συνεδρίου Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας, μαζί...
11/5/2019
Gregory W. Pfleger, Γενικός Πρόξενος ΗΠΑ, 25ο Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής #25esfie #lmn #mednews more......
11/5/2019
Αστέριος Καραγιάννης, Πρόεδρος Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ, Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής 25ου ΕΣΦΙΕ #25esfie...
11/5/2019
Νικόλαος Φραγκάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιολογίας ΑΠΘ, 3η Καρδιολογική Κλινική ΓΝΘ Ιπποκράτειο ...