8/6/2019

Ν. Φαρμακάκης Διευθυντής Οφθαλμολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου της Πάτρας...


Ν. Φαρμακάκης
Διευθυντής Οφθαλμολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου της Πάτρας - 52ο Πανελλήνιο Συνέδριο - Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών - 6-8 Ιουνίου 2019
#lmn #mednews
more...