8/2/2015

Νεότερες εξελίξεις στις τεχνικές και διαγνωστικές τεχνικές στις παθήσεις του Θώρακα


O Kαρκίνος του πνεύμονα είναι ο πιο συχνός καρκίνος για τους άνδρες μετά από τον καρκίνο του προστάτη και για τις γυναίκες μετά από τον καρκίνο του μαστού. 
Η έγκαιρη διάγνωση και σταδιοποίηση είναι υψίστης σημασίας. Η διάγνωση μπορεί να γίνει με τακτικούς απεικονιστικούς ελέγχους εφόσον κάποιος ανήκει στην ομάδα υψηλού κινδύνου όπως οι καπνιστές και με μία σειρά από ενδοσκοπικές τεχνικές. Εφόσον παρατηρηθεί εύρημα σε απεικονιστικό έλεγχο (π.χ μάζα, διογκωμένοι λεμφαδένες) με μία σειρά από εξετάσεις όπως βρογχοσκόπηση, ενδοβρογχικό υπέρηχο (ΕBUS) ή βιοψία υπό την καθοδήγηση αξονικού ή υπερήχου θα γίνει βιοψία για να γίνει η διάγνωση. Επίσης ο θωρακοχειρουγός θα δώσει την λύση της δίαγνωσης, αλλά και της θεραπείας εφόσον η βλάβη είναι μονήρης όζος (μάζα <2εκ, χωρίς λεμφαδενοπάθεια).

Στην περίπτωση της πλευριτικής συλλογής η μέθοδος της θωρακοσκόπισης από τον πνευμονολόγο ή τον θωρακοχειρουργό θα δώσει την διάγνωση και σε κάποιες περιπτώσεις την παρηγοριτική θεραπεία. Την επιλογή της μεθόδου πρέπει να κάνει μόνο ειδικός (Επεμβατικός Πνευμονολόγος, Ακτινολόγος, Θωρακοχειρουργός και Ογκολόγος) που να κατέχει τις τεχνικές και τι κάνει η κάθε μία, ώστε ο ασθενής να μην υπόκεινται σε ταλαιπωρία που δεν θα φέρει αποτέλεσμα. Η σωστή σταδιοποίηση της νόσου είτε με αποικονιστικό έλεγχο (αξονική, σπινθηρογράφημα οστών, PET-CT ή ενδοβρογχικό υπέρηχο (ΕBUS)) είναι άκρως απαραίτητη για να αποφασιστεί η μετέπειτα θεραπεία του αρρώστου. 

Μετά την σταδιοποίηση το ογκολογικό συμβούλιο που είναι ακρως απαραίτητο στις μέρες μας θα καθοδιγήση τον ασθενή στην σωστή θεραπεία (χημειοθεραπεία-χειρουργείο). Καθώς σήμερα υπάρχουν ``στοχευμένες θεραπείες`` με την μορφή χαπιού (αδενοκαρκίνωμα πνεύμονα) θα πρέπει να ενημερώνεται ο ασθενής και να γίνεται μοριακός έλεγχος στο υλικό της βιοψίας είτε αυτό πρόκειται για κυτταρολογικό υλικό, είτε για ιστό. Τέλος, σήμερα η επεμβατική πνευμονολογία/θωρακοχειρουγός έρχεται να βοηθήσει με διάφορες τεχνικές όπως τοποθέτηση ενδοπρόθεσης (stent) διάνοιξης βρόγχων με άργον πλάσμα, κρυοθεραπεία ή laser από ενδοβρογχική μάζα στα πλαίσια παρηγορητικής θεραπείας για τον ασθενή. Ο ασθενής θα πρέπει να ενημερώνεται για αυτές τις τεχνικές εφόσον θα βοηθήσουν στην περίπτωση του.

Δείτε στο web tv mednews τις συνεντεύξεις της Ημερίδας

Παύλος_Ζαρογουλίδης
Παύλος Ζαρογουλίδης