15/1/2015

Π. Ζαρογουλίδης - Ενδοβρογχικός υπέρηχος - Η τελευταία λέξη της τεχνολογίας για την λήψη βιοψίας από τους λεμφαδένες


Ο ενδοβρογχικός υπέρηχος (EBUS) είναι η τελευταία λέξη της τεχνολογίας που χρησιμοποιείται για την λήψη βιοψίας από τους λεμφαδένες. Η λεμφαδενοπάθεια μεσοθωρακίου είναι μία κατασταση που χρήζει διερεύνησης.

Μπορεί να οφείλεται σε μία λοίμωξη ή μια καλοήθη νόσο όπως η σαρκοείδωση ή σε κακοήθεια όπως λέμφωμα ή καρκίνο του πνεύμονα. Μπορεί επίσης να είναι μετάσταση από άλλα όργανα όπως το γαστρεντερολογικό, μαστός, ουροδόχος κύστη αλλά και άλλα οργανα. Μετά την λήψη υλικού από τον λεμφαδένα ή τους λεμφαδένες η ανοσοιστοχημεία αλλά και άλλοι εργαστηριακοί μέθοδοι θα δώσουν την τελική απάντηση. Μέχρι σήμερα η κύρια μέθοδος λήψης βιοψίας ήταν το χειρουργείο της μεσαυλιοσκόπησης. Ο ενδοβρογχικός υπέρηχος (EBUS) χρησιμοποιείται και για την σταδιοποίηση όσον πάσχουν από μη-μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα και μπορούν πιθανόν να προβούν σε θεραπευτικό χειρουργείο.

Σήμερα και μέσα σε μισή ώρα έχει γίνει λήψη βιοψίας από τους λεμφαδένες του μεσοθωρακίου και ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι του. Η διάγνωση κακοήθειας στο μεσοθωράκιο μπορεί να γίνει με ποικίλους τρόπους, όσο σημαντική είναι η επιλογή της σωστής μεθόδου, άλλο τόσο σημαντική είναι και η επεξεργασία του υλικού. Δεν φτάνει να υπάρχει ικανοποιητική ποσότητα υλικού αλλά και να γίνει η σωστή εργαστηριακή επεξεργασία του υλικού.

O μοριακός έλεγχος του υλικού είναι πλέον σήμερα αναγκαίος σε πολλά νεοπλάσματα για να διερευνηθεί ποια θα είναι η σωστή θεραπεία. Άλλες τεχνικές διάγνωσης κακοήθειας στο θώρακα είναι η βρογχοσκόπηση και η θωρακοσκόπηση όταν υπάρχει πλευριτική συλλογή.

Πολλές φορές μετά την διαγνωστική θωρακοσκόπηση γίνεται και πλευρόδεση για να μην δημιουργηθεί ξανά κακοήθης πλευριτική συλλογή. Σε κάθε περίπτωσαη μόνο ο ειδικός επεμβατικος πνευμονολόγος μπορεί να καθοδιγήση ποια είναι η σωστή τεχνική και να ενημερώση τον ασθενή.

Παύλος Ζαρογουλίδης
Ειδικός Επεμβατικός Πνευμονολόγος
Eεξειδικεύεις σε Αγγλία και Γερμανία

Παύλος_Ζαρογουλίδης
Παύλος Ζαρογουλίδης