12/12/2014

Παγκόσμια Ημέρα Όρασης


Παγκόσμια Ημέρα Όρασης (κατά της τύφλωσης) η 11η Οκτωβρίου και χιλιάδες ασθενείς χάνουν την όρασή τους κάθε χρόνο στη χώρα μας εξαιτίας των παθήσεων της ωχράς κηλίδας και του γλαυκώματος -με αύξηση των κρουσμάτων ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς κηλίδας λόγω γήρανσης του πληθυσμού.

Η έγκαιρη διάγνωση και έναρξη της θεραπείας αποτελεί το «κλειδί» για την αντιμετώπιση των παθήσεων της ωχράς κηλίδας και του γλαυκώματος, επισημαίνει ο Δημήτρης Παπακωνσταντίνου, αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο κ.Παπακωνσταντίνου σημειώνει δε ότι, τελευταία οι Έλληνες πάσχοντες συναντούν σοβαρά εμπόδια τόσο στη διάγνωση όσο και στην πρόσβαση στη θεραπεία της ωχράς κηλίδας.

Παπακωνσταντίνου_Δημήτρης
Παπακωνσταντίνου Δημήτρης