12/12/2014

Τις νέες τεχνολογίες στον τομέα της οφθαλμολογίας


Τις νέες τεχνολογίες στον τομέα της οφθαλμολογίας και όλες τις εξελίξεις που παρουσιάστηκαν στο 47ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο, μας εξηγεί η κα Γεωργοπούλου, οφθαλμίατρος και πρόεδρος της ΠΟΕ.

Γεωργοπούλου_Ελένη
Γεωργοπούλου Ελένη