5/4/2019

Π. Βάρδας / Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Συντονιστής Τομέα Καρδι...


Π. Βάρδας / Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Συντονιστής Τομέα Καρδιάς Νοσοκομείο "ΥΓΕΙΑ", Πρόεδρος Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (2012-2014), Visiting Professor of Imperial College, London
Arrhythmias Update 2019
#lmn #mednews
more...