5/4/2019

Ι. Κανακάκης / Καρδιολόγος, Διευθυντής Αιμοδυναμικού Τμήματος, Γ.Ν. Αλεξάνδρα, Θ...


Ι. Κανακάκης / Καρδιολόγος, Διευθυντής Αιμοδυναμικού Τμήματος, Γ.Ν. Αλεξάνδρα, Θεραπευτική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Αντιπρόεδρος (Εκλεγμένος Πρόεδρος) Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας
Arrhythmias Update 2019
#lmn #mednews
more...